19 Hadist NABI Mengenai Wanita Sholehah

In Love Wanita Idaman
 1. Do'a perempuan lebih makbul dari pada lelaki kerena sifat penyayang yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah akan hal tersebut, jawabnya baginda, "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia".
 2. Apabila seorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Alloh mencatatkan bagiannya setiap hari dengan 1,000 kebajikan dan menghapus darinya 1,000 kejahatan.
 3. Apabila seorang perempuan mulai sakit hendak bersalin, maka Alloh mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Alloh.
 4. Apabila seorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya.
 5. Apabila telah lahir anak lalu disusui, maka bagi ibu itu setiap satu tugukan daripada susunya diberi satu kebajikan.
 6. Apabila semalam ibu tidak tidur merawat anaknya yang sakit, maka Alloh memberinya pahala seperti memerdekakan 70 hamba dengan ikhlas untuk membela agama Alloh.
 7. Barang siapa yang membiarkan anak perempuannya, drajatnya seumpama orang yang senantiasa menangis karena takut Alloh dan orang yang takut Alloh, akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya.
 8. Barangsiapa membawa hadiah, (barang makanan dari pasar lalu kemudian diberikan keluarganya dirumah, maka pahalanya seperti bersedekah. Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak laki-laki. Maka barangsiapa yang membuat gembira anak perempun seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail.
 9. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, maka Alloh memasukkan ia ke dalam syurga lebih dulu (10,000 tahun) daripada suaminya.
 10. Perempuanapabila sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya serta ta'at akan suaminya, masuklah dia dari pintu surga yang dipilihnya.
 11. Wanita yang solehah itu lebih baik daripada 1,000 laki-laki yang soleh.
 12. Aisyah berkata, " Aku bertanya kepada Rasulullah, siapa yang lebih besar haknya terhadap wanita ?? Jawab Rosululloh "SUAMINYA". " Siapa pula berhak terhadap laki-laki??" Jawab Rosululloh "Ibunya".
 13. Apabla memanggil akan engkau dua orang  ibu bapakmu, maka jawablah panggilan ibumu terlebih dahulu.
 14. Wanita yang taat akan suaminya, semua ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, malaikat-malaikat di langit, matahari dan bulan semua akan beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya serta menjaga sembahyang dan puasanya.
 15. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu surga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.
 16. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, maka bersabarlah.
 17. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya aka tiggal bersama aku (Nabi Muhammad SAW) di dalam surga.
 18. Barang siapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidikan mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab, maka baginya surga.
 19. Dari Aisyah r.a Barangsiapa yang diuji dengan suatu daripada anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada meraka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka.
publiser : Comprank Black
Share your views...

0 Respones to "19 Hadist NABI Mengenai Wanita Sholehah"

 

© 2011 Botokpalung Mojopahit

This blog run on iThesis Theme & hosted by Blogger